Contact

Neem contact met ons op!


Mijn gegevens
Hier kunt u eventueel aangeven waarover het gaat.
Privacy
Door dit formulier te versturen geeft u ons toestemming voor het gebruik van de ingevulde gegevens voor het doel waarvoor deze in dit formulier worden gevraagd. U heeft natuurlijk het recht uw toestemming weer in te trekken.
Om spam tegen te gaan gebruiken we reCAPTCHA. De Google privacyvoorwaarden en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Route


Freddy van Riemsdijkweg 20

5657 EE Eindhoven

085 - 020 2040

info@rapidoffice.nl

Ons beleid


Het beleid van ons bedrijf is erop gericht om te komen tot een lange en bestendige relatie met onze klanten. Dit kan uitsluitend worden gerealiseerd als de belangen van onze relaties zo optimaal mogelijk worden behartigd. Wij hebben een zodanig beleid opgesteld dat deze belangen worden gewaarborgd.

Beloningsbeleid


Binnen onze organisatie bestaat de beloning van medewerkers voor het grootste gedeelte uit een vast en marktconform salaris. Afhankelijk van hun functie en functioneren kunnen medewerkers daarnaast ook een beperkte variabele beloning ontvangen van maximaal 20% van het vaste salaris, gebaseerd op tenminste 50% kwalitatieve en ten hoogste 50% kwantitatieve doelstellingen.

Voor de gehele organisatie geldt dat het klantbelang te allen tijde voorop staat. Onze organisatie ziet toe op integer en klantgericht handelen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen getroffen om te voorkomen dat de (financiële) belangen van de organisatie, haar medewerkers en eventueel van de van de bij onze organisatie aangesloten financieel advieskantoren prevaleren boven die van de klant.

Wij zijn van mening dat wij ook hiermee mogelijke negatieve effecten van variabele beloning en vrijheid in mate van tariefstelling, verder beperken en beheersen.

Een exemplaar van het volledige beloningsbeleid kunt u bij ons opvragen.

Gedragscode Qualiora Groep